Formuła spowiedzi świętej dla dzieci i dorosłych. Tekst do druku

Formuła spowiedzi świętej z pewnością jest znana większości osób wierzących, ale ludzie, którzy rzadziej udają się do kościoła na sakrament pokuty i pojednania, muszą sobie przypomnieć tekst i przebieg spowiedzi. Przygotowaliśmy formułkę spowiedzi świętej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Ponadto przypominamy jak przygotować się do spowiedzi.

Przygotowanie do spowiedzi świętej

Spowiedź święta, znana również jako sakrament pokuty i pojednania, stanowi ona możliwość pojednania się z Bogiem oraz otrzymania odpuszczenia za popełnione grzechy. Spowiedź odgrywa kluczową rolę we wzmacnianiu relacji z Bogiem, rozwijaniu duchowości oraz wzrastaniu w wierze.

Jak przygotować się do spowiedzi świętej? Oczywiście na początku warto zrobić sobie rachunek sumienia i przypomnieć swoje grzechy. Można odmówić również specjalne modlitwy.

Ojcze Niebieski, Ty znasz mnie do głębi – znasz każdy szczegół mego życia.
Przeznaczyłeś mnie do życia z sobą w wieczności, często o tym zapominam.
Jestem słaby, niestały, tak łatwo się wybielam, usprawiedliwiam.
Pozwól mi widzieć siebie tak, jak Ty mnie widzisz.
Osądzać bez wybiegów intencje, jakimi kieruję się w życiu.
Oświeć mnie, abym rozpoznał swe grzechy przeciw Tobie i przeciwko moim bliźnim.
Abym miał odwagę uznania, że źle postępuję, że potrzebuję zmiany postępowania, myślenia, nawrócenia.
Daj łaskę prawdziwego żalu i poprawy, abym doznał radości Twojego przebaczenia.
Niech Twoje miłosierdzie, Boże, uleczy moje rany, wzmocni moją wolę pełnienia Twojej woli.

Modlitwa przed spowiedzią świętą

Wszechmogący i miłosierny Boże, oświeć mój umysł, abym poznał grzechy, które popełniłem,
i odmień moje serce, abym szczerze nawrócił się do Ciebie.
Niech Twoja miłość zjednoczy mnie ze wszystkimi, którym wyrządziłem krzywdę.
Niech Twoja dobroć uleczy moje rany, umocni moją słabość.
Niech Duch Święty obdarzy mnie nowym życiem i odnowi we mnie miłość,
aby w moich czynach zajaśniał obraz Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Modlitwa przed rachunkiem sumienia

Kolejnym krokiem jest oczywiście przypomnienie sobie w razie potrzeby formułki spowiedzi świętej, a następnie udanie się do kościoła.

,

Zobacz również: 8 błogosławieństw – PDF do druku

Spowiedź święta składa się z pięciu części. Są to:

  • Rachunek sumienia
  • Żal za grzechy
  • Mocne postanowienie poprawy
  • Spowiedź szczera
  • Zadośćuczynienie Panu Bogu i Bliźniemu.

Tekst spowiedzi świętej

Spowiedź święta przebiega według ustalonej reguły. Tekst różni się nieco dla dzieci (np. przed przystąpieniem do Komunii Świętej, 3 klasy czy 4 klasy), dla młodzieży i przede wszystkim dla dorosłym. Nieco inaczej może wyglądać również spowiedź chrzestnych, narzeczonych przed ślubem itp.

Formułka spowiedzi świętej dla dzieci i młodzieży

Dziecko: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Ksiądz: Na wieki wieków. Amen.

Dziecko: Do spowiedzi przystępuję po raz pierwszy. (od następnej spowiedzi mówimy: ostatni raz byłem u spowiedzi kiedy pokutę zadaną odprawiłem -lub nie i dlaczego- a dalej jest tak samo) Obraziłem Pana Boga następującymi grzechami… (wyznajesz swoje grzechy). Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję, obiecuję poprawę, i proszę Cię Ojcze o pokutę i rozgrzeszenie.

Ksiądz: Kapłan rozmawia z tobą, modli się i udziela rozgrzeszenia

Dziecko: Cicho modlisz się, a następnie mówisz „Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu”.

Po słowach kapłana: „ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” odpowiadasz „amen”.

Ksiądz: Wysławiajmy Boga, bo jest dobry

Dziecko: Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.

Ksiądz: Pan odpuścił tobie grzechy, idź w pokoju.

Dziecko: Bóg zapłać. Szczęść Boże.

Następnie ksiądz puka w konfesjonał, co oznacza, że można już odejść.

Formułka spowiedzi świętej dla dorosłych

Penitent (osoba spowiadająca się): Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Ksiądz: Na wieki wieków. Amen

Penitent (w tym momencie należy się przeżegnać i wypowiedzieć słowa): W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Ksiądz: Bóg niech będzie w twoim sercu, abyś skruszony w duchu wyznał swoje grzechy.

Penitent: Ostatni raz u spowiedzi świętej byłem: (tutaj należy wyznać kiedy ostatni raz było się u spowiedzi).
Pokutę zadaną wypełniłem.

Obraziłem Pana Boga następującymi grzechami: …

Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję, postanawiam się poprawić, proszę o naukę, pokutę i rozgrzeszenie.

Ksiądz zachęca do okazania żalu i przekazuje naukę.

Penitent: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu (Łk 18,13).

Ksiądz udziela rozgrzeszenia: Bóg Ojciec Miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą, przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju, przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam Tobie grzechy, w imię Ojca, Syna i ducha Świętego

Penitent: Amen

Ksiądz udziela pokutę, a następnie mówi: Wysławiajmy Pana bo jest dobry.

Penitent: A jego miłosierdzie trwa na wieki

Ksiądz: Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju.

Penitent: Bóg zapłać.

Następnie ksiądz puka w konfesjonał, co oznacza, że można już odejść.

Formułki spowiedzi świętej do druku w PDF

Jeśli nie znasz formułki spowiedzi świętej, to niezależnie od tego czy jesteś dzieckiem, nastolatkiem czy dorosłym, możesz pobrać tekst do druku w pliku PDF. Zawarte są w nim oba szablony.

Pobierz “Formuła spowiedzi świętej”

formula-spowiedzi-swietej.pdf – Pobrano 405 razy – 65,54 KB
Pozostaw komentarz

Dodaj Odpowiedź

RodzicielskieInspiracje.PL - Zabawy, gry i prace plastyczne dla dzieci
Logo