Nieoczekiwany wypadek w drodze do szkoły – czy uszczerbek na zdrowiu rekompensuje ubezpieczenie szkolne? Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek poza terenem szkoły?

Jeszcze kilka lat temu podczas pierwszego zebrania w szkole czy w przedszkolu rodzice uiszczali zwykle składkę na ubezpieczenie grupowe dla swoich dzieci. Polisa NNW zapewniała ubezpieczenie, zwykle z wąskim zakresem ochrony. Dziś szkoła nie ma prawa uczestniczyć w zawieraniu takich umów. Każdy ubezpieczyciel może przygotować zindywidualizowaną ofertę ubezpieczenia szkolnego. Czy obejmuje ono wypadki, do których dochodzi w drodze do placówki edukacyjnej?

Ubezpieczenie szkolne NNW ucznia – jaki ma zakres obowiązywania?

Klasyczne ubezpieczenie dziecka jest ubezpieczeniem NNW, czyli polisą od następstw nieszczęśliwych wypadków, w wyniku których uczeń może doznać urazu. W zakres ochrony wchodzą na ogół sytuacje związane z nagłą chorobą lub wypadkiem, łącznie z pobytem w szpitalu.

Ubezpieczenie szkolne NNW dla dziecka pozwala na uzyskanie odszkodowania w przypadku zdarzeń, w wyniku których dojdzie do uszczerbku na zdrowiu czy śmierci. Polisy zawierane są na okres 12 miesięcy, w ramach ubezpieczenia indywidualnego lub grupowego.

Takie ubezpieczenie nie jest obowiązkowe i nikt nie może wywierać presji na rodzicach czy opiekunach dziecka do jego wykupienia. Towarzystwa mogą w dowolny sposób kształtować zakres polisy. Takie założenia powinny znaleźć się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, czyli w OWU.

,

Wypadek w drodze do szkoły – czy należy się odszkodowanie?

Błędem jest postrzeganie ubezpieczenia szkolnego jako polisy, która chroni wyłącznie przed skutkami wydarzeń, do których może dojść w placówce oświatowej – w szkole i na terenie przyległym do niej. W przypadku np. ubezpieczenia szkolnego NNW od UNIQA ubezpieczyciel podkreśla, że jego polisa obejmuje wypadki nie tylko w szkole, ale również takie, do których dojść może w domu, na zajęciach pozaszkolnych, w drodze do szkoły i ze szkoły, a także na wyjazdach w kraju i za granicą. Automatycznie oznacza to, że odszkodowanie z polisy NNW dziecka będzie należało się również wtedy, gdy zdarzy się na przykład złamanie nogi podczas wycieczki szkolnej.

Ubezpieczenie działa przez cały rok, w szkole i poza nią, a przy tym także w dni wolne od pracy i podczas wakacji i ferii zimowych.

Na jakie świadczenia z NNW można liczyć w razie wypadku ucznia?

Ubezpieczenie szkolne NNW zapewni świadczenie za każdy procent uszkodzenia ciała , do jakiego doszło w wyniku wypadku ucznia, nawet jeśli zdarzył się on poza szkołą. Ubezpieczenie daje możliwość uzyskania środków w związku z uszkodzeniem ciała spowodowanego wypadkiem, ale też za pobyt w szpitalu oraz zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji.

Przy koniecznej hospitalizacji z tytuły nieszczęśliwego wypadku świadczenie wypłacane jest za każdy dzień pobytu w szpitalu, ale maksymalnie do sumy ubezpieczenia. Zapewni pokrycie kosztów nabycia protez, zakupu lub wypożyczenia innych środków pomocniczych w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

UNIQA zaznacza, że jeśli w następstwie tego samego zdarzenia dojdzie do uszkodzenia ciała ubezpieczonego, za które przejmuje odpowiedzialność, to wówczas pokryje koszty uszkodzenia lub zniszczenia okularów korekcyjnych ubezpieczonego. Zwróci koszty naprawy lub nabycia nowych okularów, choć tylko do 10 proc. sumy ubezpieczenia przewidzianej dla świadczenia zwrotu kosztów nabycia protez, zakupu lub wypożyczenia innych środków pomocniczych w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Artykuł sponsorowany

Pozostaw komentarz

Dodaj Odpowiedź

RodzicielskieInspiracje.PL - Zabawy, gry i prace plastyczne dla dzieci
Logo